Gårdsdrift

Gården driver med husdyrhold, kornproduksjon og skogsdrift.

 

Neslund Gård eies og drives av Jon Roger Neslund. På gården er det i dag en omfattende kjøttproduksjon av slaktegriser. Produksjonen er opp til konsesjonsgrensen.

I tillegg drives det kornproduksjon på eiendommen, og pr dato har bonden drøyt 630 dekar under plogen. Da klimaet på Alvdal er i grenseland for kornproduksjon, dyrkes det tidlige byggsorter.

Innhøstingen starter som regel i første uken av september og da blir avlingen lagret på gårdens korntørkeanlegg. Avlingen tørkes ned til det blir lagringstørt og leveres til møllen fra slutten av november og til rett over nyttår.

Neslund Gård er også en skogeiendom. I dag drives skogen stort sett av innleid hjelp i form av hogstmaskin og entreprenører til skogkultur.

Neslund AS er et firma som er blitt etablert ved siden av gårdsdriften. Dette firmaet har to avdelinger den ene er Neslund AS Trafikkskole med 5 ansatte.

Den andre avdelingen er Neslund AS som nå idag driver med import av Tractorbumper og salg av tilhengere av merkene Brenderup og Ifor Williams.

Neslund AS er også behjelpelig med import av traktorer av merket John Deere fra merke forhandler i England.

Eier og daglig leder av Neslund AS og Neslund AS Trafikkskole er Jon Roger Neslund.