Neslund Gård

– en typisk gård i fjellbygda Alvdal

Gården driver med husdyrhold, kornproduksjon, skogsdrift og eier et av
bygdas største private fjellområder. I tillegg til gårdsdriften drives det i dag
import og salg av traktorer og maskiner.

Gårdsdriften på Neslund

Neslund Gård driver med produksjon av slaktegris, dyrking av korn, skogsdrift og har fjellterreng med jakt av reinsdyr, elg, rype og fiskevann.

Jakt og fiske i Neslunds fjellterreng

Fjellterreng i Alvdal Vestfjell med jakt på reinsdyr, elg og rype. Fiskevann med robåt. Overnattingsmuligheter.